Networkia Business Center / Otros-servicios / Assessorament empresarial

Assessorament empresarial

Àrea Laboral

 • Gestió mensual de nòmines, assegurances socials, IRPF
 • Assessorament laboral
 • Contractació
 • Àrea comptable

 • Registre comptable de les operacions empresarials
 • Gestió de llibres comptables obligatoris
 • Conciliació financera i fiscal
 • Àrea Fiscal

 • Societats
 • Persones físiques
 • Gestió i seguiment de l’estratègia fiscal
 • Liquidació periòdica d’impostos
 • Assessorament i tramitació d’inspeccions
 • Gestoria

 • Presentació de documents a l’Administració
 • +Info Workspaces

  Altes serveis

  Seguretat, custodia de dades i destrucció segura de documents
  Serveis de secretariat
  Producció audiovisual
  Plans de contingència
  Impressió i reprografia
  Gestió d’agendes
  Gestió de reserves, hotels, restaurants i viatges de negocios
  Catering
  Atenció telefònica personalitzada
  Assessorament marketing on line


  Promoció sales de reunions a Madrid El nou espai de treball de NETWORKIA situat a Madrid prop de la Castellana, disposa de dues sale...
  Anar a Dalt