Política de privacitat.

A NETWORKIA estem compromesos amb la confidencialitat i la privacitat. Cap informació amb la qual se us identifiqui personalment és recollida quan visiteu el nostre lloc web.

En compliment amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), NETWORKIA us informa que les dades de caràcter personal que ens faciliteu estaran sotmeses al que disposa la llei esmentada.

Les dades que us identifiquen personalment només es recullen mitjançant el formulari de petició d’informació. Aquesta informació que ens envieu només es conserva per a ús intern i mai és venuda o transferida a tercers.

Podrem incloure les vostres dades en el nostre fitxer titularitat de NETWORKIA o ser utilitzades únicament per donar resposta al vostre plantejament, sense ser emmagatzemades en cap suport. L’enviament d’un correu electrònic de consulta suposa el consentiment del remitent al tractament de les dades incloses en el correu.

Els usuaris que optin pel sistema del formulari es poden inscriure a la pàgina web amb la finalitat de rebre informació. Les dades aportades, subministrades d’una manera voluntària podran utilitzar-se per a les finalitats descrites anteriorment.

L’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

El nostre servidor reconeix la vostra adreça d’IP i la identitat del vostre navegador a Internet. Aquesta informació no personal ens ajuda a controlar el nombre total de visites al lloc web i a les seves pàgines individuals i la seva evolució al llarg del temps.

Podeu visitar en qualsevol moment el nostre lloc web i navegar-hi sense donar informació personal, així us manteniu en l’anonimat.

No obstant això, en cas que ho desitgeu, NETWORKIA posa a la vostra disposició la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i telèfon perquè hi feu les consultes que estimeu oportunes.

NETWORKIA es compromet al compliment de la seva obligació de mantenir en secret les dades de caràcter personal subministrades i la seva salvaguarda.

NETWORKIA us informa de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel•lació de les dades personals que ens faciliteu, escrivint-nos a la nostra adreça postal o de correu electrònic:
networkia@networkia.es

Anar a Dalt